Mister Spex staat niet alleen bekend als grootste online opticien van Nederland, maar van geheel Europa. Je kunt hier onder andere terecht voor brillen, zonnebrillen en contactlenzen. Mister Spex staat verder bekend om de beste kwaliteit en uitstekende service. Je kunt hier kiezen uit 3000 merkbrillen elk voorzien van kwaliteitsglazen. De brillen kun je verkrijgen in verschillende vormen, kleuren, materialen en prijscategorieën. De hoogwaardige kunststofglazen zijn voorzien van een kraswerende laag, super ontspiegeling en een clean coating laag. Bovendien zijn ze licht, breukvast en uitgerust met een uv-filter. Op basis van je eigen behoefte en wensen kun je kiezen voor asferische glazen met een brekingsindex van maximaal 1,67. Bij Mister Spex heb je dus genoeg keuze mogelijkheden, en je kunt rekenen op kwaliteit en professionele service. Ben je op zoek naar een bril? Een bril naar jouw wens en behoefte? Dan kun je snel en eenvoudig een online bestelling plaatsen bij Mister Spex. Er is een 3D pas- optie, waarbij je dan zelf online kan kijken hoe de brillen staan. De 4 favoriete modellen mogen vervolgens 10 dagen lang thuis worden gepast. De bril waar de keuze op valt, kan voorzien worden van glazen op sterkte. Kent je je correctiewaarden niet? Dan mag je ook nog een kosteloze oogmeting laten uitvoeren bij een lokale partneropticien in de buurt. De brillen van Mister Spex worden niet alleen gratis, maar ook super snel tot aan huis geleverd. Zodra je je bril hebt besteld, wordt de bestelling verwerkt en heb je binnen de kortste keren je bril in huis. Genoeg reden dus om vandaag nog een gave bril te bestellen bij Mister Spex.

Mister Spex Reviews

 • Ik bestel een Ray Ban bril (Ray-Ban RB 8317-CH 029/A1) welke ca. 100€ goedkoper is dan elders. Krijg m niet geleverd omdat hij zogenaamd niet meer op voorraad zou zijn. Onzin want hij is gewoon op voorraad maar dan opeens 100€ duurder.... Ik heb vooruit betaald maar wordt nu afgescheept met vage verhaaltjes van een niet Nederlands sprekende helpdesk

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Stunten met korting maar zeggen dan dat eea niet op voorraad is

  Door Jan Bouman op 28 september 2019 Reageer

Bezoek Mister Spex

Schrijf je eigen review